ألوان وأكواد 500

Colour Name

Col

Select a Colour

Hex

R

G

B

Access

indian red

indian red

#B0171F

176

23

31

2037680

crimson

crimson

#DC143C

220

20

60

3937500

lightpink

lightpink

#FFB6C1

255

182

193

12695295

lightpink 1

lightpink 1

#FFAEB9

255

174

185

12168959

lightpink 2

lightpink 2

#EEA2AD

238

162

173

11379438

lightpink 3

lightpink 3

#CD8C95

205

140

149

9800909

lightpink 4

lightpink 4

#8B5F65

139

95

101

6643595

pink

pink

#FFC0CB

255

192

203

13353215

pink 1

pink 1

#FFB5C5

255

181

197

12957183

pink 2

pink 2

#EEA9B8

238

169

184

12102126

pink 3

pink 3

#CD919E

205

145

158

10392013

pink 4

pink 4

#8B636C

139

99

108

7103371

palevioletred

palevioletred

#DB7093

219

112

147

9662683

palevioletred 1

palevioletred 1

#FF82AB

255

130

171

11240191

palevioletred 2

palevioletred 2

#EE799F

238

121

159

10451438

palevioletred 3

palevioletred 3

#CD6889

205

104

137

9005261

palevioletred 4

palevioletred 4

#8B475D

139

71

93

6113163

lavenderblush 1 (lavenderblush)

lavenderblush 1 (lavenderblush)

#FFF0F5

255

240

245

16118015

lavenderblush 2

lavenderblush 2

#EEE0E5

238

224

229

15065326

lavenderblush 3

lavenderblush 3

#CDC1C5

205

193

197

12960205

lavenderblush 4

lavenderblush 4

#8B8386

139

131

134

8815499

violetred 1

violetred 1

#FF3E96

255

62

150

9846527

violetred 2

violetred 2

#EE3A8C

238

58

140

9190126

violetred 3

violetred 3

#CD3278

205

50

120

7877325

violetred 4

violetred 4

#8B2252

139

34

82

5382795

hotpink

hotpink

#FF69B4

255

105

180

11823615

hotpink 1

hotpink 1

#FF6EB4

255

110

180

11824895

hotpink 2

hotpink 2

#EE6AA7

238

106

167

10971886

hotpink 3

hotpink 3

#CD6090

205

96

144

9461965

hotpink 4

hotpink 4

#8B3A62

139

58

98

6437515

raspberry

raspberry

#872657

135

38

87

5711495

deeppink 1 (deeppink)

deeppink 1 (deeppink)

#FF1493

255

20

147

9639167

deeppink 2

deeppink 2

#EE1289

238

18

137

8983278

deeppink 3

deeppink 3

#CD1076

205

16

118

7737549

deeppink 4

deeppink 4

#8B0A50

139

10

80

5245579

maroon 1

maroon 1

#FF34B3

255

52

179

11744511

maroon 2

maroon 2

#EE30A7

238

48

167

10957038

maroon 3

maroon 3

#CD2990

205

41

144

9447885

maroon 4

maroon 4

#8B1C62

139

28

98

6429835

mediumvioletred

mediumvioletred

#C71585

199

21

133

8721863

violetred

violetred

#D02090

208

32

144

9445584

orchid

orchid

#DA70D6

218

112

214

14053594

orchid 1

orchid 1

#FF83FA

255

131

250

16417791

orchid 2

orchid 2

#EE7AE9

238

122

233

15301358

orchid 3

orchid 3

#CD69C9

205

105

201

13199821

orchid 4

orchid 4

#8B4789

139

71

137

8996747

thistle

thistle

#D8BFD8

216

191

216

14204888

thistle 1

thistle 1

#FFE1FF

255

225

255

16769535

thistle 2

thistle 2

#EED2EE

238

210

238

15651566

thistle 3

thistle 3

#CDB5CD

205

181

205

13481421

thistle 4

thistle 4

#8B7B8B

139

123

139

9141131

plum 1

plum 1

#FFBBFF

255

187

255

16759807

plum 2

plum 2

#EEAEEE

238

174

238

15642350

plum 3

plum 3

#CD96CD

205

150

205

13473485

plum 4

plum 4

#8B668B

139

102

139

9135755

plum

plum

#DDA0DD

221

160

221

14524637

violet

violet

#EE82EE

238

130

238

15631086

magenta (fuchsia*)

magenta (fuchsia*)

#FF00FF

255

0

255

16711935

magenta 2

magenta 2

#EE00EE

238

0

238

15597806

magenta 3

magenta 3

#CD00CD

205

0

205

13435085

magenta 4 (darkmagenta)

magenta 4 (darkmagenta)

#8B008B

139

0

139

9109643

purple*

purple*

#800080

128

0

128

8388736

mediumorchid

mediumorchid

#BA55D3

186

85

211

13850042

mediumorchid 1

mediumorchid 1

#E066FF

224

102

255

16738016

mediumorchid 2

mediumorchid 2

#D15FEE

209

95

238

15622097

mediumorchid 3

mediumorchid 3

#B452CD

180

82

205

13456052

mediumorchid 4

mediumorchid 4

#7A378B

122

55

139

9123706

darkviolet

darkviolet

#9400D3

148

0

211

13828244

darkorchid

darkorchid

#9932CC

153

50

204

13382297

darkorchid 1

darkorchid 1

#BF3EFF

191

62

255

16727743

darkorchid 2

darkorchid 2

#B23AEE

178

58

238

15612594

darkorchid 3

darkorchid 3

#9A32CD

154

50

205

13447834

darkorchid 4

darkorchid 4

#68228B

104

34

139

9118312

indigo

indigo

#4B0082

75

0

130

8519755

blueviolet

blueviolet

#8A2BE2

138

43

226

14822282

purple 1

purple 1

#9B30FF

155

48

255

16724123

purple 2

purple 2

#912CEE

145

44

238

15608977

purple 3

purple 3

#7D26CD

125

38

205

13444733

purple 4

purple 4

#551A8B

85

26

139

9116245

mediumpurple

mediumpurple

#9370DB

147

112

219

14381203

mediumpurple 1

mediumpurple 1

#AB82FF

171

130

255

16745131

mediumpurple 2

mediumpurple 2

#9F79EE

159

121

238

15628703

mediumpurple 3

mediumpurple 3

#8968CD

137

104

205

13461641

mediumpurple 4

mediumpurple 4

#5D478B

93

71

139

9127773

darkslateblue

darkslateblue

#483D8B

72

61

139

9125192

lightslateblue

lightslateblue

#8470FF

132

112

255

16740484

mediumslateblue

mediumslateblue

#7B68EE

123

104

238

15624315

slateblue

slateblue

#6A5ACD

106

90

205

13458026

slateblue 1

slateblue 1

#836FFF

131

111

255

16740227

slateblue 2

slateblue 2

#7A67EE

122

103

238

15624058

slateblue 3

slateblue 3

#6959CD

105

89

205

13457769

slateblue 4

slateblue 4

#473C8B

71

60

139

9124935

ghostwhite

ghostwhite

#F8F8FF

248

248

255

16775416

lavender

lavender

#E6E6FA

230

230

250

16443110

blue*

blue*

#0000FF

0

0

255

16711680

blue 2

blue 2

#0000EE

0

0

238

15597568

blue 3 (mediumblue)

blue 3 (mediumblue)

#0000CD

0

0

205

13434880

blue 4 (darkblue)

blue 4 (darkblue)

#00008B

0

0

139

9109504

navy*

navy*

#000080

0

0

128

8388608

midnightblue

midnightblue

#191970

25

25

112

7346457

cobalt

cobalt

#3D59AB

61

89

171

11229501

royalblue

royalblue

#4169E1

65

105

225

14772545

royalblue 1

royalblue 1

#4876FF

72

118

255

16741960

royalblue 2

royalblue 2

#436EEE

67

110

238

15625795

royalblue 3

royalblue 3

#3A5FCD

58

95

205

13459258

royalblue 4

royalblue 4

#27408B

39

64

139

9125927

cornflowerblue

cornflowerblue

#6495ED

100

149

237

15570276

lightsteelblue

lightsteelblue

#B0C4DE

176

196

222

14599344

lightsteelblue 1

lightsteelblue 1

#CAE1FF

202

225

255

16769482

lightsteelblue 2

lightsteelblue 2

#BCD2EE

188

210

238

15651516

lightsteelblue 3

lightsteelblue 3

#A2B5CD

162

181

205

13481378

lightsteelblue 4

lightsteelblue 4

#6E7B8B

110

123

139

9141102

lightslategray

lightslategray

#778899

119

136

153

10061943

slategray

slategray

#708090

112

128

144

9470064

slategray 1

slategray 1

#C6E2FF

198

226

255

16769734

slategray 2

slategray 2

#B9D3EE

185

211

238

15651769

slategray 3

slategray 3

#9FB6CD

159

182

205

13481631

slategray 4

slategray 4

#6C7B8B

108

123

139

9141100

dodgerblue 1 (dodgerblue)

dodgerblue 1 (dodgerblue)

#1E90FF

30

144

255

16748574

dodgerblue 2

dodgerblue 2

#1C86EE

28

134

238

15631900

dodgerblue 3

dodgerblue 3

#1874CD

24

116

205

13464600

dodgerblue 4

dodgerblue 4

#104E8B

16

78

139

9129488

aliceblue

aliceblue

#F0F8FF

240

248

255

16775408

steelblue

steelblue

#4682B4

70

130

180

11829830

steelblue 1

steelblue 1

#63B8FF

99

184

255

16758883

steelblue 2

steelblue 2

#5CACEE

92

172

238

15641692

steelblue 3

steelblue 3

#4F94CD

79

148

205

13472847

steelblue 4

steelblue 4

#36648B

54

100

139

9135158

lightskyblue

lightskyblue

#87CEFA

135

206

250

16436871

lightskyblue 1

lightskyblue 1

#B0E2FF

176

226

255

16769712

lightskyblue 2

lightskyblue 2

#A4D3EE

164

211

238

15651748

lightskyblue 3

lightskyblue 3

#8DB6CD

141

182

205

13481613

lightskyblue 4

lightskyblue 4

#607B8B

96

123

139

9141088

skyblue 1

skyblue 1

#87CEFF

135

206

255

16764551

skyblue 2

skyblue 2

#7EC0EE

126

192

238

15646846

skyblue 3

skyblue 3

#6CA6CD

108

166

205

13477484

skyblue 4

skyblue 4

#4A708B

74

112

139

9138250

skyblue

skyblue

#87CEEB

135

206

235

15453831

deepskyblue 1 (deepskyblue)

deepskyblue 1 (deepskyblue)

#00BFFF

0

191

255

16760576

deepskyblue 2

deepskyblue 2

#00B2EE

0

178

238

15643136

deepskyblue 3

deepskyblue 3

#009ACD

0

154

205

13474304

deepskyblue 4

deepskyblue 4

#00688B

0

104

139

9136128

peacock

peacock

#33A1C9

51

161

201

13214003

lightblue

lightblue

#ADD8E6

173

216

230

15128749

lightblue 1

lightblue 1

#BFEFFF

191

239

255

16773055

lightblue 2

lightblue 2

#B2DFEE

178

223

238

15654834

lightblue 3

lightblue 3

#9AC0CD

154

192

205

13484186

lightblue 4

lightblue 4

#68838B

104

131

139

9143144

powderblue

powderblue

#B0E0E6

176

224

230

15130800

cadetblue 1

cadetblue 1

#98F5FF

152

245

255

16774552

cadetblue 2

cadetblue 2

#8EE5EE

142

229

238

15656334

cadetblue 3

cadetblue 3

#7AC5CD

122

197

205

13485434

cadetblue 4

cadetblue 4

#53868B

83

134

139

9143891

turquoise 1

turquoise 1

#00F5FF

0

245

255

16774400

turquoise 2

turquoise 2

#00E5EE

0

229

238

15656192

turquoise 3

turquoise 3

#00C5CD

0

197

205

13485312

turquoise 4

turquoise 4

#00868B

0

134

139

9143808

cadetblue

cadetblue

#5F9EA0

95

158

160

10526303

darkturquoise

darkturquoise

#00CED1

0

206

209

13749760

azure 1 (azure)

azure 1 (azure)

#F0FFFF

240

255

255

16777200

azure 2

azure 2

#E0EEEE

224

238

238

15658720

azure 3

azure 3

#C1CDCD

193

205

205

13487553

azure 4

azure 4

#838B8B

131

139

139

9145219

lightcyan 1 (lightcyan)

lightcyan 1 (lightcyan)

#E0FFFF

224

255

255

16777184

lightcyan 2

lightcyan 2

#D1EEEE

209

238

238

15658705

lightcyan 3

lightcyan 3

#B4CDCD

180

205

205

13487540

lightcyan 4

lightcyan 4

#7A8B8B

122

139

139

9145210

paleturquoise 1

paleturquoise 1

#BBFFFF

187

255

255

16777147

paleturquoise 2 (paleturquoise)

paleturquoise 2 (paleturquoise)

#AEEEEE

174

238

238

15658670

paleturquoise 3

paleturquoise 3

#96CDCD

150

205

205

13487510

paleturquoise 4

paleturquoise 4

#668B8B

102

139

139

9145190

darkslategray

darkslategray

#2F4F4F

47

79

79

5197615

darkslategray 1

darkslategray 1

#97FFFF

151

255

255

16777111

darkslategray 2

darkslategray 2

#8DEEEE

141

238

238

15658637

darkslategray 3

darkslategray 3

#79CDCD

121

205

205

13487481

darkslategray 4

darkslategray 4

#528B8B

82

139

139

9145170

cyan / aqua*

cyan / aqua*

#00FFFF

0

255

255

16776960

cyan 2

cyan 2

#00EEEE

0

238

238

15658496

cyan 3

cyan 3

#00CDCD

0

205

205

13487360

cyan 4 (darkcyan)

cyan 4 (darkcyan)

#008B8B

0

139

139

9145088

teal*

teal*

#008080

0

128

128

8421376

mediumturquoise

mediumturquoise

#48D1CC

72

209

204

13422920

lightseagreen

lightseagreen

#20B2AA

32

178

170

11186720

manganeseblue

manganeseblue

#03A89E

3

168

158

10397699

turquoise

turquoise

#40E0D0

64

224

208

13688896

coldgrey

coldgrey

#808A87

128

138

135

8882816

turquoiseblue

turquoiseblue

#00C78C

0

199

140

9225984

aquamarine 1 (aquamarine)

aquamarine 1 (aquamarine)

#7FFFD4

127

255

212

13959039

aquamarine 2

aquamarine 2

#76EEC6

118

238

198

13037174

aquamarine 3 (mediumaquamarine)

aquamarine 3 (mediumaquamarine)

#66CDAA

102

205

170

11193702

aquamarine 4

aquamarine 4

#458B74

69

139

116

7637829

mediumspringgreen

mediumspringgreen

#00FA9A

0

250

154

10156544

mintcream

mintcream

#F5FFFA

245

255

250

16449525

springgreen

springgreen

#00FF7F

0

255

127

8388352

springgreen 1

springgreen 1

#00EE76

0

238

118

7794176

springgreen 2

springgreen 2

#00CD66

0

205

102

6737152

springgreen 3

springgreen 3

#008B45

0

139

69

4557568

mediumseagreen

mediumseagreen

#3CB371

60

179

113

7451452

seagreen 1

seagreen 1

#54FF9F

84

255

159

10485588

seagreen 2

seagreen 2

#4EEE94

78

238

148

9760334

seagreen 3

seagreen 3

#43CD80

67

205

128

8441155

seagreen 4 (seagreen)

seagreen 4 (seagreen)

#2E8B57

46

139

87

5737262

emeraldgreen

emeraldgreen

#00C957

0

201

87

5753088

mint

mint

#BDFCC9

189

252

201

13237437

cobaltgreen

cobaltgreen

#3D9140

61

145

64

4231485

honeydew 1 (honeydew)

honeydew 1 (honeydew)

#F0FFF0

240

255

240

15794160

honeydew 2

honeydew 2

#E0EEE0

224

238

224

14741216

honeydew 3

honeydew 3

#C1CDC1

193

205

193

12701121

honeydew 4

honeydew 4

#838B83

131

139

131

8620931

darkseagreen

darkseagreen

#8FBC8F

143

188

143

9419919

darkseagreen 1

darkseagreen 1

#C1FFC1

193

255

193

12713921

darkseagreen 2

darkseagreen 2

#B4EEB4

180

238

180

11857588

darkseagreen 3

darkseagreen 3

#9BCD9B

155

205

155

10210715

darkseagreen 4

darkseagreen 4

#698B69

105

139

105

6916969

palegreen

palegreen

#98FB98

152

251

152

10025880

palegreen 1

palegreen 1

#9AFF9A

154

255

154

10157978

palegreen 2 (lightgreen)

palegreen 2 (lightgreen)

#90EE90

144

238

144

9498256

palegreen 3

palegreen 3

#7CCD7C

124

205

124

8179068

palegreen 4

palegreen 4

#548B54

84

139

84

5540692

limegreen

limegreen

#32CD32

50

205

50

3329330

forestgreen

forestgreen

#228B22

34

139

34

2263842

green 1 (lime*)

green 1 (lime*)

#00FF00

0

255

0

65280

green 2

green 2

#00EE00

0

238

0

60928

green 3

green 3

#00CD00

0

205

0

52480

green 4

green 4

#008B00

0

139

0

35584

green*

green*

#008000

0

128

0

32768

darkgreen

darkgreen

#006400

0

100

0

25600

sapgreen

sapgreen

#308014

48

128

20

1343536

lawngreen

lawngreen

#7CFC00

124

252

0

64636

chartreuse 1 (chartreuse)

chartreuse 1 (chartreuse)

#7FFF00

127

255

0

65407

chartreuse 2

chartreuse 2

#76EE00

118

238

0

61046

chartreuse 3

chartreuse 3

#66CD00

102

205

0

52582

chartreuse 4

chartreuse 4

#458B00

69

139

0

35653

greenyellow

greenyellow

#ADFF2F

173

255

47

3145645

darkolivegreen 1

darkolivegreen 1

#CAFF70

202

255

112

7405514

darkolivegreen 2

darkolivegreen 2

#BCEE68

188

238

104

6876860

darkolivegreen 3

darkolivegreen 3

#A2CD5A

162

205

90

5950882

darkolivegreen 4

darkolivegreen 4

#6E8B3D

110

139

61

4033390

darkolivegreen

darkolivegreen

#556B2F

85

107

47

3107669

olivedrab

olivedrab

#6B8E23

107

142

35

2330219

olivedrab 1

olivedrab 1

#C0FF3E

192

255

62

4128704

olivedrab 2

olivedrab 2

#B3EE3A

179

238

58

3862195

olivedrab 3 (yellowgreen)

olivedrab 3 (yellowgreen)

#9ACD32

154

205

50

3329434

olivedrab 4

olivedrab 4

#698B22

105

139

34

2263913

ivory 1 (ivory)

ivory 1 (ivory)

#FFFFF0

255

255

240

15794175

ivory 2

ivory 2

#EEEEE0

238

238

224

14741230

ivory 3

ivory 3

#CDCDC1

205

205

193

12701133

ivory 4

ivory 4

#8B8B83

139

139

131

8620939

beige

beige

#F5F5DC

245

245

220

14480885

lightyellow 1 (lightyellow)

lightyellow 1 (lightyellow)

#FFFFE0

255

255

224

14745599

lightyellow 2

lightyellow 2

#EEEED1

238

238

209

13758190

lightyellow 3

lightyellow 3

#CDCDB4

205

205

180

11849165

lightyellow 4

lightyellow 4

#8B8B7A

139

139

122

8031115

lightgoldenrodyellow

lightgoldenrodyellow

#FAFAD2

250

250

210

13826810

yellow 1 (yellow*)

yellow 1 (yellow*)

#FFFF00

255

255

0

65535

yellow 2

yellow 2

#EEEE00

238

238

0

61166

yellow 3

yellow 3

#CDCD00

205

205

0

52685

yellow 4

yellow 4

#8B8B00

139

139

0

35723

warmgrey

warmgrey

#808069

128

128

105

6914176

olive*

olive*

#808000

128

128

0

32896

darkkhaki

darkkhaki

#BDB76B

189

183

107

7059389

khaki 1

khaki 1

#FFF68F

255

246

143

9434879

khaki 2

khaki 2

#EEE685

238

230

133

8775406

khaki 3

khaki 3

#CDC673

205

198

115

7587533

khaki 4

khaki 4

#8B864E

139

134

78

5146251

khaki

khaki

#F0E68C

240

230

140

9234160

palegoldenrod

palegoldenrod

#EEE8AA

238

232

170

11200750

lemonchiffon 1 (lemonchiffon)

lemonchiffon 1 (lemonchiffon)

#FFFACD

255

250

205

13499135

lemonchiffon 2

lemonchiffon 2

#EEE9BF

238

233

191

12577262

lemonchiffon 3

lemonchiffon 3

#CDC9A5

205

201

165

10865101

lemonchiffon 4

lemonchiffon 4

#8B8970

139

137

112

7375243

lightgoldenrod 1

lightgoldenrod 1

#FFEC8B

255

236

139

9170175

lightgoldenrod 2

lightgoldenrod 2

#EEDC82

238

220

130

8576238

lightgoldenrod 3

lightgoldenrod 3

#CDBE70

205

190

112

7388877

lightgoldenrod 4

lightgoldenrod 4

#8B814C

139

129

76

5013899

banana

banana

#E3CF57

227

207

87

5754851

gold 1 (gold)

gold 1 (gold)

#FFD700

255

215

0

55295

gold 2

gold 2

#EEC900

238

201

0

51694

gold 3

gold 3

#CDAD00

205

173

0

44493

gold 4

gold 4

#8B7500

139

117

0

30091

cornsilk 1 (cornsilk)

cornsilk 1 (cornsilk)

#FFF8DC

255

248

220

14481663

cornsilk 2

cornsilk 2

#EEE8CD

238

232

205

13494510

cornsilk 3

cornsilk 3

#CDC8B1

205

200

177

11651277

cornsilk 4

cornsilk 4

#8B8878

139

136

120

7899275

goldenrod

goldenrod

#DAA520

218

165

32

2139610

goldenrod 1

goldenrod 1

#FFC125

255

193

37

2474495

goldenrod 2

goldenrod 2

#EEB422

238

180

34

2274542

goldenrod 3

goldenrod 3

#CD9B1D

205

155

29

1940429

goldenrod 4

goldenrod 4

#8B6914

139

105

20

1337739

darkgoldenrod

darkgoldenrod

#B8860B

184

134

11

755384

darkgoldenrod 1

darkgoldenrod 1

#FFB90F

255

185

15

1030655

darkgoldenrod 2

darkgoldenrod 2

#EEAD0E

238

173

14

962030

darkgoldenrod 3

darkgoldenrod 3

#CD950C

205

149

12

824781

darkgoldenrod 4

darkgoldenrod 4

#8B6508

139

101

8

550283

orange 1 (orange)

orange 1 (orange)

#FFA500

255

165

0

42495

orange 2

orange 2

#EE9A00

238

154

0

39662

orange 3

orange 3

#CD8500

205

133

0

34253

orange 4

orange 4

#8B5A00

139

90

0

23179

floralwhite

floralwhite

#FFFAF0

255

250

240

15792895

oldlace

oldlace

#FDF5E6

253

245

230

15136253

wheat

wheat

#F5DEB3

245

222

179

11788021

wheat 1

wheat 1

#FFE7BA

255

231

186

12249087

wheat 2

wheat 2

#EED8AE

238

216

174

11458798

wheat 3

wheat 3

#CDBA96

205

186

150

9878221

wheat 4

wheat 4

#8B7E66

139

126

102

6717067

moccasin

moccasin

#FFE4B5

255

228

181

11920639

papayawhip

papayawhip

#FFEFD5

255

239

213

14020607

blanchedalmond

blanchedalmond

#FFEBCD

255

235

205

13495295

navajowhite 1 (navajowhite)

navajowhite 1 (navajowhite)

#FFDEAD

255

222

173

11394815

navajowhite 2

navajowhite 2

#EECFA1

238

207

161

10604526

navajowhite 3

navajowhite 3

#CDB38B

205

179

139

9155533

navajowhite 4

navajowhite 4

#8B795E

139

121

94

6191499

eggshell

eggshell

#FCE6C9

252

230

201

13231868

tan

tan

#D2B48C

210

180

140

9221330

brick

brick

#9C661F

156

102

31

2057884

cadmiumyellow

cadmiumyellow

#FF9912

255

153

18

1219071

antiquewhite

antiquewhite

#FAEBD7

250

235

215

14150650

antiquewhite 1

antiquewhite 1

#FFEFDB

255

239

219

14413823

antiquewhite 2

antiquewhite 2

#EEDFCC

238

223

204

13426670

antiquewhite 3

antiquewhite 3

#CDC0B0

205

192

176

11583693

antiquewhite 4

antiquewhite 4

#8B8378

139

131

120

7897995

burlywood

burlywood

#DEB887

222

184

135

8894686

burlywood 1

burlywood 1

#FFD39B

255

211

155

10212351

burlywood 2

burlywood 2

#EEC591

238

197

145

9553390

burlywood 3

burlywood 3

#CDAA7D

205

170

125

8235725

burlywood 4

burlywood 4

#8B7355

139

115

85

5600139

bisque 1 (bisque)

bisque 1 (bisque)

#FFE4C4

255

228

196

12903679

bisque 2

bisque 2

#EED5B7

238

213

183

12047854

bisque 3

bisque 3

#CDB79E

205

183

158

10401741

bisque 4

bisque 4

#8B7D6B

139

125

107

7044491

melon

melon

#E3A869

227

168

105

6924515

carrot

carrot

#ED9121

237

145

33

2200045

darkorange

darkorange

#FF8C00

255

140

0

36095

darkorange 1

darkorange 1

#FF7F00

255

127

0

32767

darkorange 2

darkorange 2

#EE7600

238

118

0

30446

darkorange 3

darkorange 3

#CD6600

205

102

0

26317

darkorange 4

darkorange 4

#8B4500

139

69

0

17803

orange

orange

#FF8000

255

128

0

33023

tan 1

tan 1

#FFA54F

255

165

79

5219839

tan 2

tan 2

#EE9A49

238

154

73

4823790

tan 3 (peru)

tan 3 (peru)

#CD853F

205

133

63

4163021

tan 4

tan 4

#8B5A2B

139

90

43

2841227

linen

linen

#FAF0E6

250

240

230

15134970

peachpuff 1 (peachpuff)

peachpuff 1 (peachpuff)

#FFDAB9

255

218

185

12180223

peachpuff 2

peachpuff 2

#EECBAD

238

203

173

11389934

peachpuff 3

peachpuff 3

#CDAF95

205

175

149

9809869

peachpuff 4

peachpuff 4

#8B7765

139

119

101

6649739

seashell 1 (seashell)

seashell 1 (seashell)

#FFF5EE

255

245

238

15660543

seashell 2

seashell 2

#EEE5DE

238

229

222

14607854

seashell 3

seashell 3

#CDC5BF

205

197

191

12568013

seashell 4

seashell 4

#8B8682

139

134

130

8554123

sandybrown

sandybrown

#F4A460

244

164

96

6333684

rawsienna

rawsienna

#C76114

199

97

20

1335751

chocolate

chocolate

#D2691E

210

105

30

1993170

chocolate 1

chocolate 1

#FF7F24

255

127

36

2392063

chocolate 2

chocolate 2

#EE7621

238

118

33

2193134

chocolate 3

chocolate 3

#CD661D

205

102

29

1926861

chocolate 4 (saddlebrown)

chocolate 4 (saddlebrown)

#8B4513

139

69

19

1262987

ivoryblack

ivoryblack

#292421

41

36

33

2171945

flesh

flesh

#FF7D40

255

125

64

4226559

cadmiumorange

cadmiumorange

#FF6103

255

97

3

221695

burntsienna

burntsienna

#8A360F

138

54

15

997002

sienna

sienna

#A0522D

160

82

45

2970272

sienna 1

sienna 1

#FF8247

255

130

71

4686591

sienna 2

sienna 2

#EE7942

238

121

66

4356590

sienna 3

sienna 3

#CD6839

205

104

57

3762381

sienna 4

sienna 4

#8B4726

139

71

38

2508683

lightsalmon 1 (lightsalmon)

lightsalmon 1 (lightsalmon)

#FFA07A

255

160

122

8036607

lightsalmon 2

lightsalmon 2

#EE9572

238

149

114

7509486

lightsalmon 3

lightsalmon 3

#CD8162

205

129

98

6455757

lightsalmon 4

lightsalmon 4

#8B5742

139

87

66

4347787

coral

coral

#FF7F50

255

127

80

5275647

orangered 1 (orangered)

orangered 1 (orangered)

#FF4500

255

69

0

17919

orangered 2

orangered 2

#EE4000

238

64

0

16622

orangered 3

orangered 3

#CD3700

205

55

0

14285

orangered 4

orangered 4

#8B2500

139

37

0

9611

sepia

sepia

#5E2612

94

38

18

1189470

darksalmon

darksalmon

#E9967A

233

150

122

8034025

salmon 1

salmon 1

#FF8C69

255

140

105

6917375

salmon 2

salmon 2

#EE8262

238

130

98

6456046

salmon 3

salmon 3

#CD7054

205

112

84

5533901

salmon 4

salmon 4

#8B4C39

139

76

57

3755147

coral 1

coral 1

#FF7256

255

114

86

5665535

coral 2

coral 2

#EE6A50

238

106

80

5270254

coral 3

coral 3

#CD5B45

205

91

69

4545485

coral 4

coral 4

#8B3E2F

139

62

47

3096203

burntumber

burntumber

#8A3324

138

51

36

2372490

tomato 1 (tomato)

tomato 1 (tomato)

#FF6347

255

99

71

4678655

tomato 2

tomato 2

#EE5C42

238

92

66

4349166

tomato 3

tomato 3

#CD4F39

205

79

57

3755981

tomato 4

tomato 4

#8B3626

139

54

38

2504331

salmon

salmon

#FA8072

250

128

114

7504122

mistyrose 1 (mistyrose)

mistyrose 1 (mistyrose)

#FFE4E1

255

228

225

14804223

mistyrose 2

mistyrose 2

#EED5D2

238

213

210

13817326

mistyrose 3

mistyrose 3

#CDB7B5

205

183

181

11909069

mistyrose 4

mistyrose 4

#8B7D7B

139

125

123

8093067

snow 1 (snow)

snow 1 (snow)

#FFFAFA

255

250

250

16448255

snow 2

snow 2

#EEE9E9

238

233

233

15329774

snow 3

snow 3

#CDC9C9

205

201

201

13224397

snow 4

snow 4

#8B8989

139

137

137

9013643

rosybrown

rosybrown

#BC8F8F

188

143

143

9408444

rosybrown 1

rosybrown 1

#FFC1C1

255

193

193

12698111

rosybrown 2

rosybrown 2

#EEB4B4

238

180

180

11842798

rosybrown 3

rosybrown 3

#CD9B9B

205

155

155

10197965

rosybrown 4

rosybrown 4

#8B6969

139

105

105

6908299

lightcoral

lightcoral

#F08080

240

128

128

8421616

indianred

indianred

#CD5C5C

205

92

92

6053069

indianred 1

indianred 1

#FF6A6A

255

106

106

6974207

indianred 2

indianred 2

#EE6363

238

99

99

6513646

indianred 4

indianred 4

#8B3A3A

139

58

58

3816075

indianred 3

indianred 3

#CD5555

205

85

85

5592525

brown

brown

#A52A2A

165

42

42

2763429

brown 1

brown 1

#FF4040

255

64

64

4210943

brown 2

brown 2

#EE3B3B

238

59

59

3881966

brown 3

brown 3

#CD3333

205

51

51

3355597

brown 4

brown 4

#8B2323

139

35

35

2302859

firebrick

firebrick

#B22222

178

34

34

2237106

firebrick 1

firebrick 1

#FF3030

255

48

48

3158271

firebrick 2

firebrick 2

#EE2C2C

238

44

44

2895086

firebrick 3

firebrick 3

#CD2626

205

38

38

2500301

firebrick 4

firebrick 4

#8B1A1A

139

26

26

1710731

red 1 (red*)

red 1 (red*)

#FF0000

255

0

0

255

red 2

red 2

#EE0000

238

0

0

238

red 3

red 3

#CD0000

205

0

0

205

red 4 (darkred)

red 4 (darkred)

#8B0000

139

0

0

139

maroon*

maroon*

#800000

128

0

0

128

sgi beet

sgi beet

#8E388E

142

56

142

9320590

sgi slateblue

sgi slateblue

#7171C6

113

113

198

13005169

sgi lightblue

sgi lightblue

#7D9EC0

125

158

192

12623485

sgi teal

sgi teal

#388E8E

56

142

142

9342520

sgi chartreuse

sgi chartreuse

#71C671

113

198

113

7456369

sgi olivedrab

sgi olivedrab

#8E8E38

142

142

56

3706510

sgi brightgray

sgi brightgray

#C5C1AA

197

193

170

11190725

sgi salmon

sgi salmon

#C67171

198

113

113

7434694

sgi darkgray

sgi darkgray

#555555

85

85

85

5592405

sgi gray 12

sgi gray 12

#1E1E1E

30

30

30

1973790

sgi gray 16

sgi gray 16

#282828

40

40

40

2631720

sgi gray 32

sgi gray 32

#515151

81

81

81

5329233

sgi gray 36

sgi gray 36

#5B5B5B

91

91

91

5987163

sgi gray 52

sgi gray 52

#848484

132

132

132

8684676

sgi gray 56

sgi gray 56

#8E8E8E

142

142

142

9342606

sgi lightgray

sgi lightgray

#AAAAAA

170

170

170

11184810

sgi gray 72

sgi gray 72

#B7B7B7

183

183

183

12040119

sgi gray 76

sgi gray 76

#C1C1C1

193

193

193

12698049

sgi gray 92

sgi gray 92

#EAEAEA

234

234

234

15395562

sgi gray 96

sgi gray 96

#F4F4F4

244

244

244

16053492

white*

white*

#FFFFFF

255

255

255

16777215

white smoke (gray 96)

white smoke (gray 96)

#F5F5F5

245

245

245

16119285

gainsboro

gainsboro

#DCDCDC

220

220

220

14474460

lightgrey

lightgrey

#D3D3D3

211

211

211

13882323

silver*

silver*

#C0C0C0

192

192

192

12632256

darkgray

darkgray

#A9A9A9

169

169

169

11119017

gray*

gray*

#808080

128

128

128

8421504

dimgray (gray 42)

dimgray (gray 42)

#696969

105

105

105

6908265

black*

black*

#000000

0

0

0

0

gray 99

gray 99

#FCFCFC

252

252

252

16579836

gray 98

gray 98

#FAFAFA

250

250

250

16448250

gray 97

gray 97

#F7F7F7

247

247

247

16250871

white smoke (gray 96)

white smoke (gray 96)

#F5F5F5

245

245

245

16119285

gray 95

gray 95

#F2F2F2

242

242

242

15921906

gray 94

gray 94

#F0F0F0

240

240

240

15790320

gray 93

gray 93

#EDEDED

237

237

237

15592941

gray 92

gray 92

#EBEBEB

235

235

235

15461355

gray 91

gray 91

#E8E8E8

232

232

232

15263976

gray 90

gray 90

#E5E5E5

229

229

229

15066597

gray 89

gray 89

#E3E3E3

227

227

227

14935011

gray 88

gray 88

#E0E0E0

224

224

224

14737632

gray 87

gray 87

#DEDEDE

222

222

222

14606046

gray 86

gray 86

#DBDBDB

219

219

219

14408667

gray 85

gray 85

#D9D9D9

217

217

217

14277081

gray 84

gray 84

#D6D6D6

214

214

214

14079702

gray 83

gray 83

#D4D4D4

212

212

212

13948116

gray 82

gray 82

#D1D1D1

209

209

209

13750737

gray 81

gray 81

#CFCFCF

207

207

207

13619151

gray 80

gray 80

#CCCCCC

204

204

204

13421772

gray 79

gray 79

#C9C9C9

201

201

201

13224393

gray 78

gray 78

#C7C7C7

199

199

199

13092807

gray 77

gray 77

#C4C4C4

196

196

196

12895428

gray 76

gray 76

#C2C2C2

194

194

194

12763842

gray 75

gray 75

#BFBFBF

191

191

191

12566463

gray 74

gray 74

#BDBDBD

189

189

189

12434877

gray 73

gray 73

#BABABA

186

186

186

12237498

gray 72

gray 72

#B8B8B8

184

184

184

12105912

gray 71

gray 71

#B5B5B5

181

181

181

11908533

gray 70

gray 70

#B3B3B3

179

179

179

11776947

gray 69

gray 69

#B0B0B0

176

176

176

11579568

gray 68

gray 68

#ADADAD

173

173

173

11382189

gray 67

gray 67

#ABABAB

171

171

171

11250603

gray 66

gray 66

#A8A8A8

168

168

168

11053224

gray 65

gray 65

#A6A6A6

166

166

166

10921638

gray 64

gray 64

#A3A3A3

163

163

163

10724259

gray 63

gray 63

#A1A1A1

161

161

161

10592673

gray 62

gray 62

#9E9E9E

158

158

158

10395294

gray 61

gray 61

#9C9C9C

156

156

156

10263708

gray 60

gray 60

#999999

153

153

153

10066329

gray 59

gray 59

#969696

150

150

150

9868950

gray 58

gray 58

#949494

148

148

148

9737364

gray 57

gray 57

#919191

145

145

145

9539985

gray 56

gray 56

#8F8F8F

143

143

143

9408399

gray 55

gray 55

#8C8C8C

140

140

140

9211020

gray 54

gray 54

#8A8A8A

138

138

138

9079434

gray 53

gray 53

#878787

135

135

135

8882055

gray 52

gray 52

#858585

133

133

133

8750469

gray 51

gray 51

#828282

130

130

130

8553090

gray 50

gray 50

#7F7F7F

127

127

127

8355711

gray 49

gray 49

#7D7D7D

125

125

125

8224125

gray 48

gray 48

#7A7A7A

122

122

122

8026746

gray 47

gray 47

#787878

120

120

120

7895160

gray 46

gray 46

#757575

117

117

117

7697781

gray 45

gray 45

#737373

115

115

115

7566195

gray 44

gray 44

#707070

112

112

112

7368816

gray 43

gray 43

#6E6E6E

110

110

110

7237230

gray 42

gray 42

#6B6B6B

107

107

107

7039851

dimgray (gray 42)

dimgray (gray 42)

#696969

105

105

105

6908265

gray 40

gray 40

#666666

102

102

102

6710886

gray 39

gray 39

#636363

99

99

99

6513507

gray 38

gray 38

#616161

97

97

97

6381921

gray 37

gray 37

#5E5E5E

94

94

94

6184542

gray 36

gray 36

#5C5C5C

92

92

92

6052956

gray 35

gray 35

#595959

89

89

89

5855577

gray 34

gray 34

#575757

87

87

87

5723991

gray 33

gray 33

#545454

84

84

84

5526612

gray 32

gray 32

#525252

82

82

82

5395026

gray 31

gray 31

#4F4F4F

79

79

79

5197647

gray 30

gray 30

#4D4D4D

77

77

77

5066061

gray 29

gray 29

#4A4A4A

74

74

74

4868682

gray 28

gray 28

#474747

71

71

71

4671303

gray 27

gray 27

#454545

69

69

69

4539717

gray 26

gray 26

#424242

66

66

66

4342338

gray 25

gray 25

#404040

64

64

64

4210752

gray 24

gray 24

#3D3D3D

61

61

61

4013373

gray 23

gray 23

#3B3B3B

59

59

59

3881787

gray 22

gray 22

#383838

56

56

56

3684408

gray 21

gray 21

#363636

54

54

54

3552822

gray 20

gray 20

#333333

51

51

51

3355443

gray 19

gray 19

#303030

48

48

48

3158064

gray 18

gray 18

#2E2E2E

46

46

46

3026478

gray 17

gray 17

#2B2B2B

43

43

43

2829099

gray 16

gray 16

#292929

41

41

41

2697513

gray 15

gray 15

#262626

38

38

38

2500134

gray 14

gray 14

#242424

36

36

36

2368548

gray 13

gray 13

#212121

33

33

33

2171169

gray 12

gray 12

#1F1F1F

31

31

31

2039583

gray 11

gray 11

#1C1C1C

28

28

28

1842204

gray 10

gray 10

#1A1A1A

26

26

26

1710618

gray 9

gray 9

#171717

23

23

23

1513239

gray 8

gray 8

#141414

20

20

20

1315860

gray 7

gray 7

#121212

18

18

18

1184274

gray 6

gray 6

#0F0F0F

15

15

15

986895

gray 5

gray 5

#0D0D0D

13

13

13

855309

gray 4

gray 4

#0A0A0A

10

10

10

657930

gray 3

gray 3

#080808

8

8

8

526344

gray 2

gray 2

#050505

5

5

5

328965

gray 1

gray 1

#030303

3

3

3

197379

Categories: 1 - هندسية البرمحيات | أضف تعليق

التنقل بين المواضيع

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

المدونة على ووردبريس.كوم.

%d مدونون معجبون بهذه: